Analýza konkurence

Analýza konkurence vám ukáže vaši přímou, nepřímou, potenciální i substituční konkurenci a její výhody. Problematika konkurence je obecně poměrně složitý proces, protože potenciál samotného vzniku konkurenci je velmi široký – může to být praktický každý článek obchodního řetězce, případně může zákazník uspokojit své potřeby jiným způsobem (zmíněná substituční konkurence)

Být lepší než konkurence je přáním každého podnikatele. Dosáhnout toho lze pouze za předpokladu, že dobře víte, jak se vaše konkurence na trhu chová. Jen tak vstoupíte na trh opravdu dobře připraveni.

Jakým způsobem analyzujeme konkurenci?

 • Identifikujeme vaše největší konkurenty: jejich podíl na trhu, dosažené výsledky, v čem se od konkurence odlišujete a v čem si naopak přímo konkurujete
 • Zjistíme silné a slabé stránky vašeho produktu či služby v porovnání s těmi konkurenčními a vyhodnotíme nejsilnější oblasti vaše i vaší konkurence
 • Odkryjeme největší lákadla a marketingové strategie konkurence: jakým způsobem se prezentuje ve vybraných médiích, jakým způsobem buduje svoji image či jak komunikuje se svými zákazníky
 • Zjistíme, jak si stojí vaše konkurence v internetových vyhledávačích a jaká používá klíčová slova
 • Najdeme, jaké odkazy a z jakých webů je konkurence získává

Ze všech těchto získaných informací vyhodnotíme, co vše musí vaše společnost změnit a zlepšit, do jaké oblasti se nepouštět a na co ve své činnosti klást největší důraz.

Kritéria pro jasné stanovení konkurenčních výhod:

 • tradice na trhu
 • kvalita produktu či služby
 • jedinečnost produktu, originalita loga či názvu
 • cenová dostupnost
 • šíre sortimentu
 • způsob a rychlost komunikace, doba dodání zboží či služby zákazníkovi
 • platební možnosti
 • záruční podmínky
 • reference
 • věrnostní program
 • doplňkové služby, dárky či odměny
 • kvalita a úroveň webové prezentace


Napište nám

Section

Section

sedm + 9 =