Architektura webových stránek

Jistě se každému z vás někdy stalo, že jste brouzdali po nějakém webu a po chvíli zjistili, že nemáte vůbec tušení, kde se právě nacházíte, odkud jste se na aktuální stránku dostali nebo jak se dostanete zpět. Frustrovaní nastalou situací mačkáte křížek a jdete na jinou stránku, řekněme s obdobným zbožím, na které jste se do několika kliků myší dostali k informacím, které jste hledali.

Podobná situace se nevyhnula nikomu z nás a často se s ní ještě určitě setkáme. Nezáleží totiž vůbec na tom, zda na stránkách jsou přesně ty informace, které hledáme, pokud nejsou k dohledání. Informace stejně tak mohou být sebekvalitnější, ceny nejnižší, ale vše nakonec k ničemu nebude, protože odradíme většinu návštěvníků nevhodnou architekturou stránek ještě dříve, než se k nim dostanou.

Nyní je již patrné, proč je kvalitní architektura stránek nezbytnou součástí úspěšné webové prezentace.

Trocha teorie, co to je architektura?

Pod pojmem architektura si každý představí hromadu věcí. Nejčastější odpovědí bude však asi architektura domů a různých staveb. Cíle architektury, jako se například můžete dočíst na wikipedii, jsou tři body. Prvním z nich je statická pevnost, druhým prakticý cíl stavby, třetím pak estetický cíl.

Ač se to může na první pohled zdát zvláštní, cíle architektury stránek jsou naprosto totožné. Rozebereme-li si jednotlivé body detailněji s přihlédnutím na web zjistíme následující:

  1. Statická pevnost – Architekturu se snažíme vytvářet tak, aby se nezhroutila po přidání nové stránky nebo sekce webu.

  2. Praktičnost – Stejně jako nemá smysl stavět domy s malými okny a tlustými stěnami pro případ, že by přišlo tornádo, ale uvnitř domu bude stále tma, tak nemá ani smysl vytvářet strukturu stránek, která bude dokonale vyhovovat tisícům článkům s pokročilou filtrací za předpokladu, že článků budou desítky.

  3. Estetický cíl – Přesně opačný názor razí tento bod. Nezáleží na tom, zda stavba spadne, ale musí hezky vypadat. Stejně tak u stránek nezáleží na tom, jestli bude možné se ihned dostat kamkoliv, hlavně když úvodní obrázek bude dostatečně velký.

Jak je již zřejmé výsledná architektura bude vždy určitým kompromisem těchto tří bodů a záleží jen na dohodě a šikovnosti návrháře webových stránek, jak je dokáže zkloubit dohromady.

3 kliky jsou maximum

Po malé teoretické vsuvce zpátky do reality. Jak tedy takovou architekturu, aby splňovala všechny nároky, připravit? Aby se návštěvník na casino online webu neztratil musí mít architektura nějakou hyerarchii. Ideálně jako obrácený trychtýř nebo strom. Už jen díky tomuto jednoduchému faktu bude zřejmé jak pro vás, tak pro ostatní, jak je celý web strukturován a nebude hrozit, že by se na něm někdo ztrácel. Jak ale takový trychtýř strom? Nejdříve uvedu příklad situace, jak by vypadat neměl.

Proč je takováto architektura špatně? Je to proto, že dříve než se vůbec dostaneme na nějaké rozcestí, které nám umožní se smysluplně rozhodnout kam dál, musíme se proklikat sérií několika stránek. Tyto stránky se mohou zdát důležité především autorovi stránek, ale až na vyjímky jsou naprosto nadbytečné.

Kvůli této struktuře se snižuje jak autorita stránek, které jsou skutečně důležité, tak zároveň zkoušíme i trpělivost návštěvníků, co jsou ochotni snést, aby se k našemu obsahu dostali. Mnohdy je tato trpělivost velmi malá. Stránky, který se nachází na nejnižší úrovni, se proto budou jen velmi těžko dostávat nahoru ve výsledích vyhledávačů a návštěvníků také příliš neuvidí.

S podobnými stránkami se můžeme setkat velmi často. Jak může vypadat reálný příklad podobné architektury? Začněme tím, že první stránkou může být například výběr země nebo jazyka. Druhým krokem pak výběr prodejny nebo odvětví služeb a posledním banner, který nás upozorňuje na výhodnou akci. Než tedy dojdeme na “skutečnou” úvodní stránku strávíme půl roku pouze vybíráním a klikáním.

Lepší příklad:

Je evidentní, že správným rozvržením stránek, můžeme návštěvníkovi nabídnout většinu stránek webu do 3 kliků. Pokud si zároveň uvědomíme, že podle vyjádření Google může stránka obsahovat až něco okolo 100 odkazů, máme dostatek prostoru, abychom tyto odkazy rozumně využili.

Stránky na nejnižší úrovni v takovéto architektuře budou mít výrazně vyšší autoritu a tím pádem snadněji dosáhnou lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. Návštěvíci se také snáze dostanou z jedné části webu na druhou a vy budete odměněni nížžší Mírou odchodů z jednotlivých stránek.

Horizontální úroveň

Aby jsme na závěr vše ještě trochu zamotali, nestačí myslet pouze na to, jak bude architektura uspořádána vertikálně. Součástí kvalitní architektury by měly být i odkazy na stránky na stejné úrovni. Tím dosáhneme maximálního možného efektu pro návštěvníky a také pro interní odkazování, které nám pomůže u vyhledávačů.

Aby se nám stavba nezhroutila

Vraťme se zpět k domům, protože stejně jako domy potřebují kvalitní architekturu, aby se nezhroutili, tak i webové stránky musí obsahovat nějakou strukturu, aby byly přehledné a stabilní. Jedná se vždy o kompromis mnoha zájmů, proto je důležité věnovat této fázi velké množství času, protože do budoucna vám ušetří mnoho času, peněz a nervů.