Copywriting

Copywriting je vytváření reklamních textů, jehož hlavním cílem je prodej konkrétního zboží či služby. Vždy je třeba rozlišovat, zda se jedná o text například na tiskoviny, či zda se jedná o text na webové stránky, který nese svá specifika a je nedílnou součástí celkové optimalizace webových stránek.

Nevhodně a špatně napsané texty jsou opravdovým zabijákem obchodních příležitostí. Dobře a kvalitně napsané texty naopak přimějí zákazníka ke koupi. V naší agentuře umíme textovou část vašich webových stránek naplnit takovým způsobem, že se vám objednávky znásobí.

Jak vypadají texty od našeho copywritera?

Výsledkem práce copywritera jsou profesionální texty psané přímo na míru potřebám konkrétního zákazníka. Jsou gramaticky a stylisticky správné, a pro čtenáře snadno srozumitelné a čtivé. Jsou to texty, které čtenáře zaujmou, čtenář se z nich dozví vždy něco nového, stránky v něm vzbudí důvěru a přimějí ho tak ke koupi vašeho zboží či služby.

Jak vznikají texty pro naše zákazníky?

Než se náš copywriter pustí do práce, bude s vámi chtít mluvit. Jste to vy, kdo ví o vaší službě či zboží nejvíce, kdo přesně zná jeho výhody a přínosy pro zákazníka a copywriter se s tím musí seznámit. Musí vědět, v čem se odlišujete od konkurence, kdo jsou vaši zákazníci a koho byste si za zákazníky naopak přáli.

Co je to web copywriting?

Texty pro web jsou psané s ohledem na internetové vyhledávače, aby zvyšovaly přirozenou návštěvnost webových stránek za využití vhodných klíčových slov a dalších nástrojů optimalizace. Při psaní textů na web je současně nutné přihlížet ke skutečnosti, že většina lidí stránky nečte, ale pouze skenuje – očima hledá požadovanou informaci. Webové texty proto musí být optimálně strukturované, se zvýrazněním nadpisů, klíčových slov, citací apod.Napište nám

Section

Section

3 + = čtyři