Landing pages

landing pages_FINAL

Na Landing Page se návštěvník dostává kliknutím na reklamní odkaz, například v podobě newsletteru, banneru či PPC inzerátu. Tato speciální webová stránka určená k jasnému a přímému cílení na zákazníka má časově omezenou platnost a v podstatě nemusí být ani součástí struktury firemního webu.

První polovinu úspěchu kampaně tvoří reklama, druhou polovinu pak stránka, na niž reklama směřuje. Poradíme vám, jak být úspěšní v obou fázích vaší kampaně.

Hlavním posláním Landing Page je přinutit zákazníka k akci, například tedy k:

  • Přečtení nabídky
  • Ponechání svých kontaktních údajů
  • Vyplnění formuláře
  • Realizaci objednávky

Jak při tvorbě Landing Page postupujeme?

Stanovení jasného cíle je alfou i omegou každého projektu a nejinak je tomu i v případě tvorby těchto speciálních webových stránek. Landing Page musí navazovat na reklamu jak obsahovou částí, tak svým grafickým pojetím. Jasné a stručné texty jsou nezbytnou samozřejmostí. Tvorbou webové stránky však naše práce nekončí. Sledujeme, jaké stránky návštěvníci po opuštění Landing Page navštěvují, stejně tak jako přizpůsobujeme stránky PPC kampaním a v neposlední řadě se věnujeme i odstranění irelevantních odkazů a textů.Napište nám

Section

Section

+ 4 = jedenáct