PPC kampaně

PPC kampaň (z angl. výrazu Pay Per Click) je forma reklamy, v rámci které inzerent neplatí za zobrazení reklamy uživatelem internetu, ale platí pouze za jeho proklik na reklamní odkaz. Je to vysoce účinná forma zvýšení návštěvnosti webu a tím související zvýšení poptávky po vašem zboží či službách.

Platíte za každého zákazníka, kterého získáte prostřednictvím PPC kampaně. Víme, jak dosáhnout úspěšné konverze tak, aby prostředky vynaložené na každého takovéhoto zákazníka nebyly zbytečnou ztrátou.

Vytvoření a vedení PPC kampaně představuje především tyto aktivity:

 • Nastavení PPC účtu Google Adwords a Seznam Sklik
 • Rozdělení kampaní do logických celků a jednotlivých reklamních sestav
 • První výběr klíčových slov, jejich případná optimalizace včetně úpravy reklamních textů
 • Nastavení rozpočtu

Uvedené činnosti směřují zejména ke zvyšování míry prokliků (CTR rate) a snižování ceny za jeden proklik (CPC cost).

V čem se lišíme od konkurence?

 • Pro návrhy klíčových slov nespoléháme pouze na doporučení internetových nástrojů Google Adwords a Sklik, ale sami aktivně hledáme rodiny (skupiny) klíčových slov, které jdou ruku v ruce s popisem produktů na vašich stránkách a s těmi, které návštěvníci zadávají do internetových vyhledávačů.
 • Vytváříme Landing Pages (cílové stránky), které pro úspěch jakékoliv PPC kampaně hrají klíčovou roli
 • Výsledky kampaně porovnáme s výstupy z Google Analytics, především se jedná o výsledky okamžité míry opuštění (Bounce rate) a výsledky doby strávené na stránce. Tedy nejenže prostřednictvím PPC kampaně získáváme nové návštěvníky pro váš web, ale současně sledujeme i jejich následující pohyb na vašich stránkách. Víme přesně, jaké stránky si který návštěvník prohlížel, na jaké stránce web opustil a zda tomuto kroku předcházela případná zdárná konverze (objednání zboží, vyplnění dotazníku aj.)
 • Na základě těchto informací pak minimálně v týdenním intervalu upravujeme nastavení kampaně tak, aby dosahovala dvouciferných CTR (z angl. Click Through Rate) a byla opravdu efektivní v tom pravém slova smyslu.

Reference:

 • Více než stovka vytvořených a úspěšně spuštěných webových prezentací a portálů (firmy, eshopy, obce)
 • Vedení několika desítek PPC kampaní měsíčně
 • Vedení několika desítek kampaní na Facebooku, pravidelné získávání nových fanoušků pro facebookovské profily našich zákazníků.
 • Prodej zboží v řádu desítek milionů korun z námi vytvořených eshopů


Napište nám

Section

Section

osm × 6 =