Productoo Eshop

Vychytávky Productoo Eshop

Systém Productoo má několik funkcí, které vám umožní rychlejší a pohodlnější zprávu, než podobné systémy na trhu. Níže uvádíme několik z nich.

 

a) Varianty produktů

Rozšířili jsme možnosti nastavení chování systému v generování variant produktů.

V menu Nastavení > Nastavení produktů – zde je nová volba týkající se způsobu generování variant produktů.

Productoo Editace produktu

Productoo Editace produktu

 

1) Vytvořit varianty z vybraných parametrů a jejich hodnot

  • hlavní výhodou tohoto režimu je, že máte plně pod kontrolou dostupné varianty, může ovlivnit nejenom ze kterých parametrů, ale i z jakých konkrétních hodnot se mají varianty vygenerovat
  • u každé varianty lze dodatečně editovat cenu, přidat fotografie konkrétní varianty, doplnit popisy, zadat unikátní kód produktu a ean přesně pro danou.
  • můžete si vybrat která varianta produktu bude jako výchozí
  • nevýhodou je že po vytvoření produktu se musí spustit generátor variant a varianty vytvořit. tato nevýhoda ale odpadá ve chvíli kdy se data importují (např. z pohody), protože se generátor spustí automaticky nad importovanými daty

 

2) Generovat varianty dynamicky ze všech dosupných hodnot parametrů

Varianty se pak generují automaticky bez jakékoli obsluhy. to může být výhodné ve chvíli kdy se často mění číselníky hodnot parametrů, takže pokud se např. přidá nový rozměr brašny, nemusí se znova spustit generátor variant

Nevýhodou je že varianty fyzicky neexistují, takže k ním nelze přidávat žádné rozšiřující informace a nelze specifikovat přesné popisy dané varianty, ani dodatečně měnit cenu varianty – ta se klientovi vypočítá až ve chvíli kdy si variantu on sám sestaví.

Zákazníkovi se nabídnou vždy veškeré možné kombinace, takže pokud bude v číselníku např. 5 barev materiálu, bude všechny produkty možné objednat v pěti barvách. nejde zde vybrat že u některého produktu barva je a u jiného ne.

 

b) Volitelná rozšíření produktů

Jedná se vlastně o parametry produktů, které nenastavuje vlastník eshopu, ale vybírá si je sám zákazník. Vyřeší se tím situace, kdy konkrétní produkt nebo jeho varianta může mít ještě nějakou rozšířenou specifikaci.

V Productoo pouze nastavíte rozšíření, jež jsou pro daný produkt dostupná a zda je dané rozšíření v základu (zákazník ho může odebrat) anebo v základu není (zákazník si může přiobjednat).

Využití může být např. ve chvíli kdy si zákazník vybere konkrétní model brašny. Pomocí volitelných rozšíření si u brašny zákazník vybere, jestli u něj chce navíc kapsu na ipad, poutko na propisku atd atd…

 

c) Uživatelské role

Productoo může pracovat ve třech režimech z hlediska způsobu nastavení uživatelských oprávnění:

1) Přihlášený uživatel má přístup ke všem operacím v administraci

2) Oprávnění jsou definována individuálně jednotlivým uživatelům

3) Nově lze práva uživatelům definovat pomocí uživatelských rolí

Role definuje administrátor (uživatel který má práva definovat role). Rolí můžete vytvořt být neomezeně. Jednotlivým rolím se nastavíte práva podobně jako v režimu 2) se nastavují pro uživatele. Uživateli se potom nastaví jedna nebo více rolí. Oprávnění, které potom uživatel má se mu „vysčítají“ ze všech rolí které má přiřazeny.

 

d) Štítky

V administraci můžete nyní definovat štítky (tagy). U jednotlivých štítků definujete i oblast jejich platnosti, tzn. místo, kde lze daný štítek použít. Můžete mít jiné štítky pro objednávky, jiné pro zákazníky, soubory… Před-definované štítky potom snadno přiřadíte jednotlivým záznamům.

Aktuálně lze štítky přiřazovat: Stránkám, Produktům, Souborům, Zákazníkům a Objednávkám. Průběžne budu štítky implementovat i do dalších modulů, zejména Logistiky a Designeru.

 

Productoo štítky

Productoo štítky

 

e) Designer

Více se můžete o tomto modulu dozvědět na stránce Productoo Designer. Ukázku ze systému můžete vidět například zde: http://tlusty-designer.productoo.com/brasna-prototyp

Zde můžete vidět

  • 3D modelaci,

  • rotaci

  • obarvování částí

  • výměna komponent (karabin)

 

Productoo Designer Brašna

Productoo Designer Brašna

Další designery od nás:

http://www.psihubik.cz/cs/konfigurator/komplet-strip?mode=ski

http://www.psihubik.cz/cs/konfigurator/kombi-racing-gppro?mode=default

 

Další designery, které jsme nedělali a dokážeme je vytvořit:

http://cc.porscheinformatik.com/nwapp/nws_cz/ICC3/AUDI!cs!!!A!!!/?MGN=640&AUV=Napište nám

Section

Section

dva × = 6