SEO optimalizace obrázků

Je možné, že na to spousta z vás ani nepomyslela, někteří se o to již pokusili a mnozí tuto strategii možná zavrhli. Po pravdě řečeno, jedná se o činnost, která se může zdát pracná a většinou jsou její výsledky kráktodobě bezvýznamné. Pokud je ale prováděna správně, může na stránky přilákat mnoho nových návštěvníků ze zcela nových zdrojů.

Kvalita stránek

Než se dostaneme k jednotlivým bodům, díky kterým je možné optimalizovat obrázky, je zapotřebí si uvědomit, jak dnešní vyhledávače fungují. Pokud tento fakt opominete, nezáleží vůbec na tom, jak moc se budete snažit obrázky optimalizovat podle klíčových slov, nikdy je na přední pozice nedostanete.

O čem je řeč? Pro efektivní optimalizaci obrázků je v první řadě nutné mít zoptimalizované samotné webové stránky. Tak jako my nahlížíme na kvalitní webové stránky podle jejich informačního obsahu, funkčnosti nebo přehlednosti, tak o stejné se dnes snaží vyhledávače. Bude-li kvalitní stránka, potažmo celý web, budou za kvalitní brány i obrázky na stránce a ani nebude nezbytně nutné aby byly zoptimalizovány na výbornou.

Velké množství obrázků, které se nachází na prvních místech ve výsledích vyhledávání, je zde pouze pro to, že celá stránka je o hledaném výrazu. Mnohé z nich nesplňují ani jeden z faktorů popsaných níže a přesto jsou takto úspěšné.

SEO faktory

Nyní když je jasné, že základem je kvalita stránek se můžeme přesunout k samotným obrázkům. Existuje několik základních faktorů, které mohou výrazně ovlivnit pozici obrázku ve výsledcích vyhledávání.

1. Alt Text

Zkratka z anglického “alternative text”, doslova: alternativní text obrázku. K čemu je takový text dobrý? Vyhledávače narozdíl od lidí nedokáží rozeznat (alespoň zatím ještě ne), co se na obrázku nachází. Pokud člověk vidí na obrázku letadlo při západu slunce, vyhledávač vidí pouze informaci o tom, že se na určitém místě na webové stránce nachází obrázek.

Z tohoto důvodu se alternativní text vyplňuje. Do zhruba 150 znaků byste se proto měli snažit vložit maximum informací popisující obrázek s přihlédnutím na klíčová slova. Jedná se o nejdůležitější SEO faktor, který lze využít, proto by měl být vyplněn u všech obrázků.

2. Název souboru

Název souboru je dalším faktorem, na který je dobré myslet ve chvíli, kdy na stránku nahráváme obrázek. Jeho vliv je menší než Alt text, ale dobře pojmenovaný soubor opět pomůže obrázkům o nějakou tu pozici ve výsledcích výše.

Při vytváření názvů obrázků je důležité dbát na několik pravidel. Název souboru musí být bez mezer a u češtiny většinou i bez diakritiky. Mezery je tedy nutné nahrazovat. Jako zástupný znak pro online casino mezeru byste měli volit pomlčku “-”, nikoliv podtržítko “_”. Je to z toho důvodu, že Google tyto dva znaky interpretuje odlišně, takže zatímco mezera slova odděluje, podtržítko je spojuje. Jeden příklad za všechny:

Internetová-Agentura = Internetová Agentura

Internetová_Agentura = InternetováAgentura

3. Velikost souboru

Google stejně jako vy miluje rychlost. Není nic horšího než čekání na načtení stránky kvůli 2MB obrázku. Proto čím menší obrázek je, tím spíše ho vyhledávače upřednostní před jinými.

Při nahrávání obrázků na stránku myslete proto nato, abyste jej nahrávali již v požadované velikosti, tak aby nedocházelo ke zmenšení až na straně prohlížeče, kdy už je pozdě. Většina dnešních kvalitních CMS systémů by tento krok měla učinit za vás.

4. Anchor text

Existuje-li odkaz na váš obrázek z jiného místa na webových stránkách nebo nejlépe na jiných stránkách, dbejte na to, aby text odkazu, přes který se na obrázek návštěvník dostane byl dostatečně kvalitní.

5. Title a název obrázku

Nejedná se o faktor, který by přímo souvisel se SEO. Vždy ale myslete i na situaci, co člověk uvidí, když se na vaši stránku dostane. Nejvíce deprimující okamžik nastává, když se vám podaří návštěvníka na stránky nalákat, ale on je pak okamžitě opustí. Title obrázku a jeho název jsou právě těmi faktory, které uživatelský zážitek návštěvníka webu zvýší a tím pohou k tomu, aby na stránkách pokračoval dále.

Závěrem

Co byste si z tohoto článku měli ideálně odnést? Na prvním místě to, že dříve než na obrázky vůbec začnete myslet by měla být dobře zoptimalizovaná stránka, na které se obrázky nachází, stejně jako celý web. Měly by být správně vyplněny všechny Title, H1, Meta description a obsah stránky. Až po tomhle všem má smysl začít se věnovat jednotlivým obrázkům, aby usílí jim věnované nepřišlo nazmar.

Při samotné optimalizaci obrázků pak myslete především na Alt text, který popisuje, co se na obrázku nachází. Pomocí tohoto textu máte největší šance, jak obrázek dostat ve výsledcích výše.

Závěrem snad jen poslední myšlenka. Nikdo nemá rád kopírování vlasní práce a ani vyhledávače ne, proto optimalizujte pouze své vlastní obrázky, ale tohle jste již určitě věděli, nebo ne?