Tvorba webových prezentací

tvorba webové prezentace_FINAL

Tvoříme webové prezentace zcela nové, případně realizujeme redesign webové prezentace stávající. Vytvoření kvalitní webové prezentace je prvním a současně stěžejním krokem k efektivnímu využití prakticky neomezených možností internetu jako moderního a vysoce účinného marketingového nástroje.

Mít přehledné, zajímavé a opravdu pěkné webové stránky je v dnešní době naprostou nutností. Dobrý web je základem nejen vaší image, ale celé vaší podnikatelské činnosti.

Přípravná fáze

V rámci přípravné fáze se snažíme získat maximum informací o zákazníkovi a od zákazníka samotného. Pro naši práci potřebujeme například znát, co je předmět podnikatelské činnosti zákazníka, kdo je jeho cílová skupina a jaký obchodní cíl zákazník vůbec má. Jen tak se můžeme na tvorbu nového návrhu webové prezentace připravit opravdu důkladně. Návrhu webové prezentace samozřejmě předchází celková nabídka, s upřesněním délky trvání zakázky a ceny za její provedení.

Analýza současného stavu

Analýzou současného stavu rozumíme kompletní analýzu stávajícího webu (pokud jej zákazník má), analýzu hlavních konkurenčních webů a analýzu klíčových slov potřebnou pro správnou optimalizaci obsahové části webu.

Návrh webu

Činnosti spojené s návrhem webové prezentace dělíme na dvě oblasti, které spolu neodmyslitelně souvisí – webdesign a grafický návrh. Programátoři se starají o návrh architektury webu a tvorbu wireframů, grafické oddělení naší spolupracující reklamní agentury Atlantic pak zabezpečuje návrh webové prezentace po grafické stránce.

Realizace

Realizaci nového webu předchází schválení finálního návrhu zákazníkem. Web před spuštěním opakovaně testujeme, kontrolujeme jeho funkčnost, obsahovou část, napojení na další platformy apod. Po konečném schválení zákazníka web spouštíme a přední vyhledávače na nový web upozorníme. Následovat může okamžité spuštění PPC kampaně, napojení stránek na facebookovský profil a celá řada dalších reklamních aktiv.

Tvorbou webu naše práce nekončí

Přejete-li si mít vaši webovou prezentaci opravdu efektivní, naše práce jejím vytvořením nekončí, ale teprve začíná. Každou prezentaci je třeba dále rozvíjet, aktualizovat či optimalizovat pro internetové vyhledávače. Opravdu dobrá webová prezentace musí být pro své uživatele stále obsahově přínosná, uživatelsky příjemná a inovativní současně. Zákazníci se musí na vaše stránky vracet a musejí se na ně vracet rádi.Napište nám

Section

Section

9 − osm =