Web testing

Proč je web testing tak důležitý?

Web testing (testování www stránek) je velmi opomíjeným krokem při tvorbě www stránek. Nikdo, žádný specialista, nedokáže předem přesně definovat a realizovat www stránky tak, aby přesně splňovaly zvyky a nároky uživatelů internetu.

 

Co tedy máme s web testing procesem dělat?

Doporučujeme dvě možnosti testování webových stránek:

 

A) Testování webových stránek svépomocí

Při web testingu svépomocí si sami zajistíte dostatečný tým uživatelů pro testování. Ideální je dodržovat rozdělení testovaného vzorku podle demografický ukazatelů tak, aby nedošlo ke zkreslení výsledků například díky zapojení pouze vysokoškolských studentů do 25 ti let věku. Tato skupina bude mít totiž jiné

 

  • nároky,

  • vnímání,

  • rychlost,

  • estetické hodnoty

 

než stále se zvětšující skupina uživatelů internetu nad 50 let.

 

Testovaná skupina uživatelů by měla mít 6-15 členů pro dostatečnou reprezentativnost výsledků.

 

Níže uvedený graf, vám ilustruje, kolik procent ze všech chyb v použitelnosti stránek lze odhalit určiným počtem uživatelů:

Jak můžete vidět, zhruba od 6 ti uživatelů jste již schopni zachytit přibližně 90 % všech chyb použitelnosti www stránek.

B) Profesionální web testing

V tomto případě přenecháte testování www stránek specialistům, kteří vyberou, jak odpovídající počet, tak skladbu uživatelů www stránek pro testování.

 

Při tomto testování je možné začít od jednoduchého testování, kdy uživatel sleduje a používá www stránky, až po sofistikované měření a zkoumání, které zahrnuje například:

 

  • sledování pohybu očí po webu oční kamerou

  • nahrávání chování web testing uživatelů na video kameru

  • vytváření tzv. heat map pohybu očí po webu

  • zadávání a zkoumání úkolů a cesty ke konverzím

 

Níže můžete vidět výstup z web testingu: Heatmapa pohybu očí po www stránce. Čím teplejší (červenější) barva, tím bylo místo více v centru pozornosti a internetový uživatel se na něj více díval: